ΓΡΑΦΕΙΝ

Κατηγορία - Ποίημα

Κοχύλι

Άλλοι με πατάνε και πονάνε μα αλήθεια δεν έχω κι ούτε είχα αυτήν την πρόθεση ποτέ μου. Άλλοι πάλι με χαζεύουν και μου δίνουν τα πιο τρυφερά χάδια με την παλάμη των χεριών τους. Σαν τους ανθρώπους πάλι… Μόνο που εγώ έχω...

Αφιέρωση

Στὸ μέτωπό μου κουβαλῶ τοῦ οὐρανοῦ τ’ ἀστέρι καὶ ψάχνω ἐπίμονα νὰ βρῶ τὴν εὐτυχία τώρα. Μὰ νά ποὺ πέρα μακριὰ σὲ βλέπω περιστέρι, ἐκεῖ στὴ δύση ποὺ ξυπνᾶς, γοργά, σὰν ἅγια μπόρα. Καὶ σὲ καλῶ νὰ ’ρθῇς κοντὰ σὲ μένα τὸν...

Λίγο

Δώσε μου ένα λεπτό για να διαβάσεις τα αστέρια τη Θλίψη στις ιστορίες τους η δουλειά τους, πέφτει σκόνη μακριά και αραιά… Δώσε μου αυτή τη στιγμή να σκοντάψει και να χαθεί Τα υποκατάστατα, μου φτάνουν για το...