Πολιτική Απορρήτου - ΓΡΑΦΕΙΝ
ΓΡΑΦΕΙΝ

Πολιτική Απορρήτου

To www.grafein.gr σέβετε την ιδιωτικότητά σας. Με την παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνουμε ότι δεν συλλέγουμε κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Η ιστοσελίδα μας διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας (SSL) και η επικοινωνία των επισκεπτών μας με αυτήν διατηρείται πλήρως κρυπτογραφημένη.

Cookies

Το www.grafein.gr χρησιμοποιεί 2 cookies:

  •  rmp-rate: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την καταχώρηση βαθμολογίας σε κάποιο άρθρο μας και την αποτροπή των πολλαπλών ψήφων στα άρθρα της ιστοσελίδας μας. Δεν αποθηκεύει την IP ούτε κάποιο άλλο είδους προσωπικών δεδομένων παρά μόνο τον κωδικό της ανάρτησης την οποία έχετε βαθμολογήσει συσχετίζοντας τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε με το αντίστοιχο άρθρο (ή άρθρα).
    Αν δε θέλετε να υπάρχει αυτό το cookie, απλά μην βαθμολογείτε τα άρθρα μας.
  • accessibility cookie: Πρόκειται για το cookie που αποθηκεύει τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει σχετικά με βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και προβολή της ιστοσελίδας μας. Επίσης δεν αποθηκεύει την IP ούτε κάποιο άλλο είδους προσωπικών δεδομένων. Αν δε θέλετε να υπάρχει αυτό το cookie, απλά μη χρησιμοποιείτε την δυνατότητα βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@grafein.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο μενού Επικοινωνία.


Βέροια, Φεβρουάριος 2021

error: www.grafein.gr