ΓΡΑΦΕΙΝ

Συγγραφέας - Βιργινία Ζύφι

Το emoji

Κρυβόταν μέσα στην οθόνη. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο χωρίς κανείς να ξέρει τι πραγματικά νιώθει. Ήταν ένα emoji, ένα εικονίδιο ή φάτσα που όλοι τη χρησιμοποιούν, αλλά κανείς δεν καταλάβαινε τι πραγματικά νιώθει. Είχε...