ΓΡΑΦΕΙΝ

Συγγραφέας - Αποστολία Γαβρανίδου

Έλληνας πολίτης

Μπήκε Σεπτέμβρης. Η ώρα είναι 6.13 στις 8/9/2022. Έχουν περάσει μήνες, χρόνια, μπορεί και αιώνες. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Έχουν γεννηθεί, έχουν δουλέψει, έχουν παράξει και έχουν αποβιώσει. Έχει προχωρήσει ο χρόνος...